*Υποχρεωτικό για επιχειρήσεις Λιανεμπορίου και Βιομηχανίας από 01/07/2024!

Σύνδεση Επιχείρησης → Εργαζομένων → Λογιστή → Εργάνη σε Cloud!

 

*Υποχρεωτικότητα για επιχειρήσεις Λιανεμπορίου και Βιομηχανίας από 01/07/2024!

Σύνδεση Επιχείρησης → Εργαζομένων → Λογιστή → Εργάνη σε Cloud!

 

Starter

50€

το έτος

1 – 5 εργαζόμενους

Standard

70€

το έτος

6 – 10 εργαζόμενους

Premium

140€

το έτος

11 – 50 εργαζόμενους

Enterprise

Custom

το έτος

51+ εργαζόμενους